Dodatkowe materiały i informacje dotyczące historii szkoły

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami i informacjami dotyczącymi historii naszej szkoły.

Lista nauczycieli "Dziesiątki" w latach 1919-2012
Lista absolwentów "Dziesiątki" (1934-2009)
Nazwa szkoły
Najstarsze książki w bibliotece szkolnej 
Szkoła w liczbach
Pieczęć szkolna

Opracowanie: Tomasz Nogaj