W marcu i kwietniu 2011 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji antynikotynowej.

Uczniowie klas I - III pod opieką wychowawców klas realizowali zajęcia w ramach programu profilaktycznego "Nie pal przy mnie proszę". Uczniowie klas starszych pod opieką p. R. Jamrozik wykonali plakaty antynikotynowe.

Uczniowie klas IV-V pod opieką p. K. Wytrych wykonali prace plastyczne skierowane do dorosłych pod hasłem "Nie pal przy mnie proszę". Uczniowie klas IV-VI pod opieką p. I. Całus wykonali prace pisemne (wiersze, albumy, komiksy, opowiadania) stanowiące antynikotynowy apel do dorosłych.

Podsumowując wszystkie działania w ramach akcji "Nałogowi palenia mówimy NIE" pedagog szkolny p. B. Ostaszewska wyeksponowała na korytarzu szkolnym najlepsze prace oraz zaprosiła Panią pedagog z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie, która przeprowadziła wśród uczniów klas IV-VI warsztatowe zajęcia antynikotynowe.

 

Tekst: Beata Ostaszewska

Fotografie: Tomasz Nogaj

 

 

More Joomla Extensions