2 grudnia 2009 roku p. Iwona Mirczak-Zając z pomocą pp. Beaty Ostaszewskiej i Anny Kwec, przeprowadziła w naszej szkole warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych. Tematem warsztatów było zastosowanie techniki płaskiego origami. Uczestnicy  warsztatów (ponad 50 osób) wykonywali prace, które potem były ocenianie w konkursie.

Fotografie i tekst: Tomasz Nogaj

 

More Joomla Extensions