wrzesień 2009 - grudzień 2011

Od września 2009 roku nasza szkoła realizuje projekt finansowany z funduszu Unii Europejskiej - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia". Projekt realizowany jest przez 3 lata - kolejno w klasach pierwszych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną.

Główne założenia teorii inteligencji wielorakich:

  •     Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte
  •     Tworzą one indywidualny profil inteligencji, charakterystyczny dla danej osoby
  •     Profil inteligencji jest dynamiczny, zmienia się w czasie rozwoju
  •     Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują
  •     Każdą inteligencję można rozwijać w działaniu, właściwie organizując środowisko rozwoju człowieka
  •     Wszystkie inteligencje są równoprawne

Termin i sposób realizacji projektu:

Tekst: Małgorzata Stępień
Fotografie: Tomasz Nogaj

 

More Joomla Extensions