Znajdź w naszej witrynie
Projekty w realizacji

W naszej szkole jest realizowany projekt pn. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt rządowy "Radosna Szkoła"

Narodowy Program Rozwoju Sportu - Polski Sport 2024

Program szkolny REBA

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Statystyka
Użytkowników : 30
Artykułów : 737
Odsłon : 530389

stat4u

EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Uwaga

Ważne!!!
Informuję, że ZSP2 nie przystępuje do akcji strajkowej.
Od poniedziałku (tj.08.04) zajęcia się odbywają.
Poniżej zamieszczam informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej
Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Wycieczka Energylandia

wycieczka szkolna w ramach programu

„ Moja ojczyzna – z kulturą za pan brat”

 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ

KOŃCZĄCĄ ROK SZKOLNY

2018/2019 !!!

 

Warunki uczestnictwa: wzorowe i bardzo dobre zachowanie, lub poprawa zachowania z pierwszego semestru potwierdzone ilością zdobytych punktów oraz pozytywną rekomendacją wychowawcy.

Termin wycieczki:

17.06.2019

Koszt: 130 zł

Program obejmuje:

 • transport, ubezpieczenie;

 • całodniowy pobyt na terenie Parku Rozrywki i korzystanie ze wszystkich atrakcji dostępnych dla określonych grup wiekowych, w tym z parku wodnego;

 • obiad na terenie parku;

 • w ramach biletu wstępu każdy uczestnik otrzymuje posiłek w postaci frytek i napoju .

Zapisy i wpłaty zaliczki w wysokości 50zł

u p. Moniki Kacprzak i p. Barbary Seweryn

od 01.04.2019

 

Ilość miejsc ograniczona !!!!

Zapraszamy !!!!!

 

Konkurs "Baranek"

Konkurs na

,, BARANKA WIELKANOCNEGO ''

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz przedszkolaków :)

A. Baranek ma być pracą przestrzenną.

B. Baranek może przybierać małe i duże rozmiary.

  C. Baranka można wykonać z dowolnych materiałów, np.: masy papierowej, plasteliny, modeliny, gliny. papieru, ciasta, tkanin, wytworów natury (siano, słoma, sznurków, włóczki, waty.

  D. Pracę można wykonać z jednego materiału lub kilku.

  E Baranek ma być wykonany samodzielnie.

  F. Do Baranka należy przykleić w widocznym miejscu metryczkę pracy zawierającą następujące dane: imię i nazwisko oraz klasę.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem oryginalność formy estetyka wykonania pomysłowość w wykorzystaniu materiałów

BARANKI ODDAJEMY DO 5 KWIETNIA ( PIĄTEK) DO PANI ASI

 

Adres dziennika elektronicznego

Adres dziennika elektronicznego Vulcan

https://uonetplus.vulcan.net.pl/czestochowa/