Rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja Niepodległa – Święto Flagi”, zorganizowany przez p. Iwonę Mirczak-Zając i p. Annę Kwec.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Oliwia Wrona  klasa III A
II miejsce – Mateusz Stypka  oddział przedszkolny M-VII
III miejsce – Natalia Kucharek  klasa III A
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy konkursu słodkie upominki.
Gratulujemy!.

 

Fotografie i tekst: Anna Kwec, Iwona Mirczak-Zając