Dzisiaj, dnia 3 września 2012 roku, po mszy świętej w kościele parafialnym św. Judy Tadeusza, rozpoczęliśmy rok szkolny uroczystą akademią  jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.

Bowiem w tym roku szkolnym zaszły zmiany - uchwałą Rady Miasta został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Częstochowie, w którego skład wchodzą dwie placówki: nasza szkoła i sąsiadujące z nią Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori. Dyrektorem ZSP została p. mgr Maria Kowol, która podczas akademii uroczyście otworzyła nowy rok szkolny w naszej szkole. A ciekawą akademię przygotowała klasa V pod kierunkiem swojego wychowawcy p. Agnieszki Horak. No i już się zaczęło! :)

Fotografie i tekst: Tomasz Nogaj

 

 

More Joomla Extensions