18 listopada 2011 roku przeżywaliśmy w naszej szkole historyczne wydarzenie - nadanie sztandaru szkole i jego poświęcenie.

Na uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru przybyli zaproszeni goście: p. Ryszard Stefaniak - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy reprezentujący również Prezydenta Miasta, p. Anna Gamalczyk - Dyrektor Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, p. Elżbieta Kunicka  – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta, p. Andrzej Zębik – przedstawiciel poseł na Sejm RP Haliny Rozpondek, p. Dorota Kaczmarek - Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" w Częstochowie, p. Grzegorz Sikora - Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie, p. Grażyna Kawecka-Karaś -  Dyrektor RODN WOM w Częstochowie, p. Grzegorz Papalski – wicedyrektor SOD w Częstochowie, p. Bogumił Dobosz - Dyrektor Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, ks. Jan Sambor - proboszcz parafii pw. św. Tadeusza Judy Apostoła, ks. Adam Banach - wikary tejże parafii, p. Jerzy Niemiec – dyrektor WPWO, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkola. Obecni byli również emerytowani nauczyciele "dziesiątki". Dopisali również uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość poprowadził p. Arkadiusz Kluba (nauczyciel muzyki) a w części "sztandarowej" phm. Dariusz Bąk z Kręgu Instruktorskiego „Szaniec”. Rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym Dyrektor Szkoły p. Beata Bzdon powitała wszystkich serdecznie. Po przemówieniu p. Dyrektor została wyświetlona prezentacja multimedialna o historii szkoły.

Następnie ks. Jan Sambor - proboszcz parafii pw. św. Tadeusza Judy Apostoła dokonał poświęcenia sztandaru szkoły, który potem został uroczyście przekazany przez fundatorów - Radę Rodziców p. Dyrektor, która następnie przekazała sztandar uczniom - pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy (Bartosz Tomza, Małgorzata Luterek, Martyna Ignaszewska) po otrzymaniu sztandaru prezentował go wszystkim zgromadzonym. Po prezentacji sztandaru nastąpił kolejny doniosły moment - ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Potem nastąpiły przemówienie okolicznościowe i przekazanie listów gratulacyjnych a po nich i po odśpiewaniu hymnu szkoły został odprowadzony sztandar szkoły i rozpoczęła się część artystyczna.

Na początek - poloneza zatańczyli uczniowie z koła tanecznego. Po nich na gitarze zagrał Jan Pasieka (uczeń kl. V). Małgorzata Jeziorowska (uczennica kl. IV), Julia Knysak (kl. VI) oraz Franciszek Jeziorowski (kl. III) wraz z zespołem taneczno-wokalnym (przygotowanym przez p. Arkadiusza Klubę i naszą emerytowaną nauczycielkę p. Małgorzatę Stępień) występowali z przygotowanymi piosenkami. Między ich występami szkolne koło teatralne pod kierownictwem p. Iwony Radziejewskiej zaprezentowało przedstawienie pt. "7 lat nieszczęścia".

 

 

  

Część artystyczna zakończyła całą uroczystość, po której wszyscy mogli zwiedzać szkołę i oglądać przygotowane specjalnie wystawy fotografii z dziejów szkoły oraz przeglądać kroniki szkolne i księgi pamiątkowe.

Naszą uroczystość opisała Gazeta Częstochowska.

Fotografie i video: Tomasz Nogaj

Tekst: Tomasz Nogaj

 

 

More Joomla Extensions