10 stycznia 2008 roku uroczystym koncertem kolęd uczniowie naszej szkoły przywitali rodziców przybyłych na zebrania klasowe. Chór złożony z prawie 40 uczniów klas IV-VI zaśpiewał kilka polskich tradycyjnych kolęd oraz kolędy angielskie. Rodzice uczniów byli mile zaskoczeni takim nastrojowym wstępem do wywiadówek. Koncert przygotowali: s. Krystyna Żebrowska i p. Sławomir Witkowicz.

Fotografie, video i tekst: Tomasz Nogaj