Jan Paweł II obrońcą godności człowieka
 
16 października 2007 roku odbyła się wzruszająca uroczystość. Siostra Krystyna Żebrowska wraz z uczniami klas I-VI przygotowała przepiękny apel z okazji Dnia Papieskiego. 

Zdjęcia z filmu video autorstwa p. Dariusza Matysiaka
Opracowanie: Tomasz Nogaj