Spotkanie ze Zbigniewem Biernackim w dniu 25 kwietnia 2001 roku zorganizowała p. Beata Bzdon. Pan Zbigniew Biernacki - antykwariusz, członek Towarzystwa Miłośników Historii Częstochowy i Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy (TPCz), autor albumu "Jasna Góra na dawnej pocztówce" - spotkał się z uczniami kl. IV i V.

Fotografie: Beata Bzdon
Opracowanie: Tomasz Nogaj