19 listopada 1994 roku był ważnym dniem dla szkolnej społeczności - obchodziliśmy uroczyście 75-lecie istnienia szkoły. Obchody Święta Szkoły zgromadziły rzesze uczniów, rodziców, nauczycieli (byłych i obecnych). Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Prezydent Miasta Częstochowa p. dr Tadeusz Wrona, Zastępca Prezydenta Miasta p. J.M. Krykowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta p. Anna Pawłowska, przedstawiciel Kuratora Oświaty i Wychowania w Częstochowie p. dyr. Kazimiera Rzepka, Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM p. Stanisław Cichoń, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Tadeusza Judy ks. Zenon Pilśniak, radni Rady Miasta pp. Halina Rozpondek i Piotr Kurpios oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek szkolnych.

W ramach przygotowań do jubileuszu odbyły się w szkole konkursy o tematyce jubileuszowej (literacki, plastyczny, historyczny). Koło plastyczne pod kierunkiem p. Małgorzaty Ujmy opracowało i wydrukowało okolicznościowe exlibrisy. Wydano informator o szkole przygotowany przez pp. Beatę Bzdon, Janinę Kliszewską i Tomasza Nogaja. Wydano również okolicznościową naklejkę wg projektu p. Doroty Związek. 

 

W klasach i na korytarzach pojawiły się okolicznościowe gazetki ścienne a cały budynek szkoły został odświętnie przystrojony.

Opracowanie i tekst: Tomasz Nogaj

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com