Pani Maria Kostrzewska pracę w naszej szkole rozpoczęła od września 1930 r. Od września 1937 r. jako podharcmistrzyni została mianowana hufcową III Hufca Harcerek w Częstochowie. Wybuch wojny spowodował przerwanie pracy z młodzieżą. Jednak już od listopada 1939 r. Została hufcową konspiracyjnego Hufca Harcerek w Częstochowie i całkowicie poświęciła się walce z okupantem. Jej dom przy ul. Miłej 18 stał się miejscem zebrań.

Gestapo aresztowało ją podczas lekcji w szkole 23 października 1941  r. Zabrano wówczas jeszcze kilku innych nauczycieli: pana Rychlewskiego, Wieczorkowskiego, Pikułę, Zawadzińskiego. Pół roku przesiedziała w więzieniu na Zawodziu. 9 kwietnia 1942 r. wraz z transportem 300 Polek trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Otrzymała nr 10343. Tu działała w tajnej drużynie starszych harcerek „Mury”. Od sierpnia 1943 r. do końca wojny przebywała w obozie w Genthin koło Magdeburga. Pracowała tam w ukrytej niemieckiej fabryce amunicji sabotując prace, powodując awarie urządzeń. W kwietniu 1945 r. Niemcy wyprowadzili więźniów obozu na drogę do Brandenburga gdzie były komory gazowe. Zawrócono jednak z drogi, bo do Magdeburga zbliżali się Rosjanie. Wyzwolenie zastało ją w obozie. Pieszo w ciągu 2 tygodni wróciła do Częstochowy. Rodzinne mury ujrzała 22 maja 1945 r.

We wrześniu 1945 r. ponownie rozpoczęła pracę w Szkole nr 10 i pracowała w niej aż do przejścia na emeryturę w 1971 r. Zmarła 6 stycznia 1990 r. Została pochowana na cmentarzu „Kule”.

Ciekawy artykuł dr Juliusza Sętowskiego z 2022 roku o p. Marii Kostrzewskiej:  https://www.cgk.czestochowa.pl/blog/artykul/152,czlowiek-roku-1939---maria-kostrzewska.

"Pasiak" obozowy p. Marii Kostrzewskiej podarowany szkole przez pp. Mirosława Troszczyńskiego i Marka Muskalskiego.

Opracowanie: Beata Bzdon, Tomasz Nogaj (na podstawie wspomnień p. Marii Kostrzewskiej oraz http://tajchert.w.interia.pl/mury.htm)

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com