Historia Szkoły Podstawowej nr 24 wpleciona w dzieje naszej szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 24 zaczyna się w roku 1930, kiedy to na wschodnim krańcu miasta Częstochowy, za rzeką Kucelinką, na terenie piaskowym powstała przy ulicy Olsztyńskiej robotnicza dzielnica ,,Piaski”. Bliskość kilku dużych obiektów przemysłowych, takich jak: Huta Raków, fabryka bawełny ,,Częstochowianka”, fabryka przędzalni i czesalni wełny ,,Union Textille”, sprawiła, że dzielnica ,,Piaski” szybko się rozwijała i już w 1935 roku liczyła ponad 1000 mieszkańców.
      Niestety dzielnica Piaski nie posiadała na swym terenie szkoły, a odległość nowego osiedla od najbliższej placówki szkolnej (Szkoły Podstawowej Nr 10) wynosiła ponad 4 kilometry. Wtedy właśnie zrodził się wśród mieszkańców dzielnicy ,,Piaski” projekt wybudowania własnej szkoły. Zawiązał się tymczasowy Komitet Organizacyjny, który podjął starania utworzenia 3 oddziałowej Szkoły Podstawowej w dzielnicy ,,Piaski”. Do prac Komitetu zostali włączeni dnia 15 lipca 1937 roku mieszkańcy dzielnicy. Ukonstytuowany Komitet Szkolny podjął na szeroką skalę zakrojone działania w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, mające na celu uzyskanie etatu dla nauczyciela. Kuratorium w Krakowie odmówiło przyznania etatu. Mieszkańcy dzielnicy ,,Piaski” postanowili opodatkować się sami i zatrudnić nauczyciela na własny koszt. Komitet zaangażował nauczyciela - pana Rusina Józefa i w dniu 5 stycznia 1938 roku szkoła została oficjalnie otwarta jako 2 klasowa Prywatna Szkoła Powszechna, działająca na prawach państwowych.
    Fundusze na utrzymanie szkoły i etatu nauczyciela pozyskiwał Komitet Szkolny drogą gospodarczą i gorliwą pracą, organizując zabawy taneczne, loterie fantowe oraz występy amatorskich grup tanecznych pod kierownictwem pani Marii Strzeleckiej.
      W końcu roku szkolnego 1938/39 ukazały się pierwsze świadectwa Szkoły Podstawowej, które były ukoronowaniem żmudnej pracy Komitetu Szkolnego i wychowawcy - pana Józefa Rusina.
      Z początkiem nowego roku szkolnego 1939/40 Szkoła Podstawowa w ,,Piaskach” zostaje filią Szkoły Podstawowej nr 10 im. Św. Stanisława Kostki przy ulicy Olsztyńskiej. Zyskuje także, z polecenia Ministra Oświaty, etat nauczycielski. Kierownik Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Inspektor Szkolny udzielili Komitetowi Szkolnemu i wychowawcy ,p. Józefowi Rusinowi, oficjalnej pochwały za wzorowe kierowanie szkołą.
      Wybuch II wojny światowej oraz działania wojenne w 1939 roku przerwały działalność szkoły. Władze okupacyjne zezwoliły na ponowne jej otwarcie na początku 1940 roku. Pierwszy wychowawca i pedagog szkolny, p. Józef Rusin, zaginął w czasie kampanii wrześniowej. Inspektorat przydzielił na jego miejsce nowego nauczyciela - p. Bolesława Taranka. W roku 1941 do Szkoły Podstawowej w ,,Piaskach” zostały przeniesione dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Olsztyńskiej i uczęszczały do niej aż do zakończenia wojny.
      Po wyzwoleniu Szkoła Podstawowa w ,,Piaskach” rozpoczęła swoją działalność jako szkoła 4 klasowa. W roku szkolnym 1945/46 nauczycielem i wychowawcą w szkole była p. Irena Bąk, w roku 1946/47 państwo Natalia i Jan Popowicz, natomiast na rok szkolny 1947/48 przydzieleni zostali do pracy pedagogicznej państwo Janina i Stefan Czuchraj. Placówka ta borykała się w tych latach z poważnym problemem, którym był brak budynku szkolnego. Dzieci zmuszone były uczyć się w wynajętym prywatnym budynku mieszkalnym.
     We wrześniu 1947 roku ukonstytuował się Komitet budowy szkoły 7 oddziałowej w dzielnicy ,,Piaski” przy ulicy Olsztyńskiej 22, którego przewodniczącym został p. Wincenty Gawron. Dzięki zaangażowaniu członków Komitetu oraz uzyskanym dotacjom finansowym w październiku 1947 roku rozpoczęto stawianie fundamentów pod budowę nowego budynku szkolnego. Prace budowlane trwały prawie 2 lata. W 1949 roku placówka ta przestała być administrowana przez Kierownictwo Szkoły Powszechnej Nr 10 w Częstochowie i dnia 1 września 1949/50 nowy budynek szkolny został uroczyście otwarty dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy ,,Piaski”. Szkoła otrzymała numer 24. Kierownikiem placówki został pan Stefan Czuchraj.
    Dnia 15 września odbyło się pierwsze walne zebranie Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej nr 24, na którym ogół zebranych, przez jednogłośną aklamację, powołał na honorowych członków szkoły najbardziej gorliwych i zasłużonych jej twórców, pana Walentego Gawrona i pana Wiktora Berskiego.
     Szkoła Podstawowa nr 24 istniała w dzielnicy ,,Piaski” do roku 1950, kiedy to w związku z budową Huty im. Bolesława Bieruta uległa likwidacji, a mieszkańców dzielnicy ,,Piaski” przeniesiono do położonej w północnej części Częstochowy dzielnicy Wyczerpy Dolne. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowym murowanym budynku szkolnym, który wybudował Zarząd Huty w roku 1954. Placówka szkolna mieściła się przy ulicy Bagińskiego 7 (dzisiejsza ulica Hubermana) i otrzymała swój dawny numer – 24.

 

Źródło:

https://www.sp24.ids.czest.pl/index.php?c=page&id=11
Kronika Szkolna SP 10 w Częstochowie
Księgi Główne Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie

Opracowanie: Beata Bzdon, Tomasz Nogaj