SKS

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się w ramach Szkolnego Koła Sportowego co tydzień. Na zajęcia uczęszczają uczniowie i uczennice klas IV-VI. Opiekunem SKS jest p. Tomasz Nogaj.

 

Poprzedni

Następny

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive

 

            Fotografie: Tomasz Nogaj