Koło taneczne

        Koło taneczne prowadzone przez p. Małgorzatę Stępień działa w szkole od dwóch lat. Skupia ono dzieci i młodzież, pragnącą doskonalić umiejętności taneczne. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych. W trakcie zajęć dzieci kształtują precyzję ruchu, zwiększają swoją sprawność fizyczną, uczą się pracować w grupie, rozwijają poczucie rytmu i słuchu. Program zajęć obejmuje również poznawanie tańców narodowych, ludowych i współczesnych, rozwijanie inwencji twórczej, oswajanie się z publicznością, tworzenie nowych układów tanecznych do muzyki nowoczesnej oraz wyrabianie swobody, płynności, lekkości w tańcu. Członkowie koła tanecznego występują z przygotowanym programem w wielu szkolnych imprezach artystycznych.

        Koło liczy 24 uczniów (w grupie młodszej - 10, w starszej grupie - 14). Spotkania w kole tanecznym odbywają się co tydzień w sali gimnastycznej.

   

     Fotografie: Tomasz Nogaj