Oddział przedszkolny A

        Oddział przedszkolny A ma swoją siedzibę w drugim budynku, w którym nie ma innych klas - dlatego jest tu zawsze cicho i spokojnie. Przedszkolaki uczęszczające na zajęcia maja bardzo dobre warunki zabawy i nauki. Sala jest duża i dobrze wyposażona - są różne pomoce dydaktyczne a wśród nich wiele zabawek. Dzieci mają do wyłącznej dyspozycji 2 łazienki z WC. Obok sali znajdują się gabinet medyczny i biblioteka szkolna. Drugie śniadanie dzieci spożywają w jadalni szkolnej. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w szkolnej sali gimnastycznej. Przedszkolaki mogą uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

        Od wielu lat wychowawcą oddziału jest p. Małgorzata Ujma, która bazując na swym bogatym doświadczeniu zawodowym i wysokich kwalifikacjach organizuje i prowadzi w niej bardzo ciekawe zajęcia. W każdym roku oddział przedszkolny uczestniczy w zajęciach muzycznych w Filharmonii Częstochowskiej (co dwa miesiące), wspólnie z rodzicami organizuje imprezy integracyjno-artystyczne takie jak: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, spotkania wigilijne, św. Mikołaja, wycieczki i ogniska.

   

 

     Fotografie: Tomasz Nogaj