Klub Przyjaciół Książki

        Uczestnicząc w zajęciach uczniowie mają możliwość:

- poszerzania swojej wiedzy o książce i bibliotece

- ujawnienia i rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych, recytatorskich

- rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań czytelniczych i poznawczych

- aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym biblioteki i szkoły.

        Klubem opiekuje się p. Anna Kwec. Zajęcia odbywają się według harmonogramu.

 

   

   

 

     Fotografie: Anna Kwec, Tomasz Nogaj