Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są dla uczniów z wadami postawy. Odbywają się w sali gimnastycznej co tydzień według planu. Do dyspozycji uczniów są odpowiednie pomoce i sprzęt. Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie klas 0-VI. Zajęcia prowadzi p. Tomasz Nogaj.

   

   

 

     Fotografie: Tomasz Nogaj