Stypendium szkolne 2020

Stypendium szkolne dla uczniów klas I – VIII

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje rodziców uczniów, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Wnioski do odebrania u pedagoga szkolnego od 1 września 2020 r.

Termin składania pełnej dokumentacji u pedagoga szkolnego -

11 września 2020 r.

Bliższych informacji udziela pedagog szkolny.