Zamknięcie przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszoną przez Rząd R.P. w dniu 25.03.2021r decyzją o zamknięciu żłobków i przedszkoli od dnia 27.03.2021r. do 11.04.2021r. placówka zostaje zamknięta dla dzieci i rodziców.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 poz.561 · ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r.

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W związku z rozwojem sytuacji proszę o systematyczne śledzenie komunikatów, które będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej.

Z poważaniem

M. Kowol