Przedszkole

Karta informacyjna o dziecku - zgoda rodziców - do pobrania

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - do pobrania

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - do pobrania