Najpiękniejsza dynia Halloween

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-2 oraz 4-8 do udziału w szkolnym konkursie

pt. "Najpiękniejsza dynia Halloween" - praca plastyczna.

Waszym zadaniem jest wykonanie jak najładniejszej, najciekawszej dyni.

Praca może być przygotowana dowolną techniką np. malowana, rysowana, wyklejana itp. na arkuszu papieru.

Format pracy nie powinien być większy niż A-3, a sama praca powinna być tak wykonana, aby było możliwe jej wyeksponowanie na terenie szkoły.

Prace należy dostarczyć do dnia 31.10.2018r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 07.11.2018r.

ZAPRASZAMY

Aleksandra Kaczmarek-Szymańska

Agnieszka Horak