Ogłoszenie o naborze

Częstochowa, 07.09.2012 r.

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W CZĘSTOCHOWIE”

         Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic klas I – III Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. Stanisława Kostki  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie w ramach Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia w Szkole Podstawowej nr 10 im. św. Stanisława Kostki  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie:

1)     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;

2)     Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi;

3)     Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 7 do 18 września 2012 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatora Szkolnego tj.: mgr Iwona Radziejewska, Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie, ul Olsztyńska 42, 42-200 Częstochowa, tel.: 34 361-89-79, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona internetowa: www.sp10.netserwer.pl.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatora Szkolnego lub ze strony internetowej szkoły, a także ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim tj. www.fe.czestochowa.pl.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r., od poniedziałku do piątku.

Poprawiony (piątek, 07 września 2012 16:53)