Dla rodziców 2019-2020KALENDARZ SZKOLNY

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2

ROK SZKOLNY 2020/2021

L.p. Wydarzenia- czynności Termin Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego.

01.09.2020

2.

I semestr

II semestr

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

01.09.2020- 31.01.2021

15.02.2020- 25.06.2021

23.12.2020- 31.12.2021

01.02.2021- 14.02.2021

01.04.2021- 06.04.2021

25.06.2020

3.

 

 

Spotkanie z rodzicami

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

 

 

 

 

Rada rodziców

 

 

Spotkanie z rodzicami

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

 

 

 

 

08.09.2020

kl. I sala 2 godz. 16.30 wejście od portierni

kl. II sala 7 godz. 17.30 wejście od portierni

kl. IV sala 6 godz. 16.30 wejście od boiska

kl. VII sala 9 godz. 17.30 wejście od boiska

09.09.2020

kl. III sala 4 godz. 17.30 wejście od portierni

kl. VIa sala 5 godz. 16.30 wejście od portierni

kl. VIb sala 10 godz. 16.30 wejście od boiska

kl. VIII sala 11 godz. 17.30 wejście od boiska

14.09.2020

Rada rodziców, świetlica szkolna godz. 17.00

wejście portiernią

26.01.2021

kl. I sala 2 godz. 17.30 wejście od portierni

kl. II sala 7 godz. 16.30 wejście od portierni

kl. IV sala 6 godz. 17.30 wejście od boiska

kl. VII sala 9 godz. 16.30 wejście od boiska

27.01.2021

kl. III sala 4 godz. 16.30 wejście od portierni

kl. VIa sala 5 godz. 17.30 wejście od portierni

kl. VIb sala 10 godz. 17.30 wejście od boiska

kl. VIII sala 11 godz. 16.30 wejście od boiska

18.05.2021

kl. I sala 2 godz. 16.30 wejście od portierni

kl. II sala 7 godz. 17.30 wejście od portierni

kl. IV sala 6 godz. 16.30 wejście od boiska

kl. VII sala 9 godz. 17.30 wejście od boiska

19.05.2021

kl. III sala 4 godz. 17.30 wejście od portierni

kl. VIa sala 5 godz. 16.30 wejście od portierni

kl. VIb sala 10 godz. 16.30 wejście od boiska

kl. VIII sala 11 godz. 17.30 wejście od boiska

 

4.

Termin powiadamiania uczniów i

rodziców o przewidywanych ocenach

niedostatecznych.

do 22.12.2020

do 18.05.2021

I semestr

II semestr

5.

Termin wystawiania ocen

śródrocznych i rocznych.

19.01.2021

15.06.2021

I semestr

II semestr

6.

Termin powiadomienia uczniów i

rodziców o wszystkich ocenach

klasyfikacyjnych.

22.01.2021

18.06.2021

I semestr

II semestr

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktycznych.


04.01.2021

05.01.2021

04.06.2021

25-26-27.05.2021 egzaminy

6 dni
KALENDARZ SZKOLNY

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2

ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p. Wydarzenia- czynności Termin Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 02.09.2019
2.

I semestr

II semestr

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

02.09.2019- 31.01.2020

01.02.2019- 21.06.2020

23.12.2019- 31.12.2019

13.01.2020- 26.01.2020

09.04.2020- 14.04.2020

26.06.2020 g 9:00

3.

Spotkanie z rodzicami

 

Spotkanie z rodzicami

 

Spotkanie z rodzicami

 

11.09.2019 kl I-III godz. 16.30

kl IV-VIII godz. 17.30

30.01.2020 kl I-III godz. 17.30

kl. IV-VIII godz. 16.30

27.05.2020 kl I-III godz. 16.30

kl IV-VIII godz. 17.30

 

4.

Termin powiadamiania uczniów i

rodziców o przewidywanych ocenach

niedostatecznych.

do 06.12.2019

do 15.05.2020

I semestr

II semestr

5.

Termin wystawiania ocen

śródrocznych i rocznych.

08.01.2020

09.06.2020

I semestr

II semestr

6.

Termin powiadomienia uczniów i

rodziców o wszystkich ocenach

klasyfikacyjnych.

09.01.2020

10.06.2020

I semestr

II semestr

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktycznych.

18.09.2019 dzień patrona

02.01.2020

03.01.2020

12.06.2020

21-22-23.04.2020 egzaminy

1 dzień przez Jubileuszem

100-lecia SP10

w m-cu grudniu 2019

8 dni