Dla rodziców 2019-2020KALENDARZ SZKOLNY

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2

ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p. Wydarzenia- czynności Termin Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 02.09.2019
2.

I semestr

II semestr

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

02.09.2019- 31.01.2020

01.02.2019- 21.06.2020

23.12.2019- 31.12.2019

13.01.2020- 26.01.2020

09.04.2020- 14.04.2020

26.06.2020 g 9:00

3.

Spotkanie z rodzicami

 

Spotkanie z rodzicami

 

Spotkanie z rodzicami

 

11.09.2019 kl I-III godz. 16.30

kl IV-VIII godz. 17.30

30.01.2020 kl I-III godz. 17.30

kl. IV-VIII godz. 16.30

27.05.2020 kl I-III godz. 16.30

kl IV-VIII godz. 17.30

 

4.

Termin powiadamiania uczniów i

rodziców o przewidywanych ocenach

niedostatecznych.

do 06.12.2019

do 15.05.2020

I semestr

II semestr

5.

Termin wystawiania ocen

śródrocznych i rocznych.

08.01.2020

09.06.2020

I semestr

II semestr

6.

Termin powiadomienia uczniów i

rodziców o wszystkich ocenach

klasyfikacyjnych.

09.01.2020

10.06.2020

I semestr

II semestr

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktycznych.

18.09.2019 dzień patrona

02.01.2020

03.01.2020

12.06.2020

21-22-23.04.2020 egzaminy

1 dzień przez Jubileuszem

100-lecia SP10

w m-cu grudniu 2019

8 dni


Konto Rady Rodziców