Odkryj w sobie talent


Przystąpienie do projektu unijnego: „Odkryj w sobie talent!”

Częstochowa uruchamia nowy program dla częstochowskich szkół „Odkryj w sobie talent!”. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów/uczennic, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek oraz poszerzenie bazy dydaktycznej w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

  • Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych,
  • Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu,
  • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – zajęcia dla uczniów/uczennic zdolnych,

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.