Rozpoczęcie roku szkolnego

Klasa IV sala 6

Klasa V sala 11

Klasa VIIa sala 5

Klasa VIIb sala 10

Klasa VIII sala 9