Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 01.09.2020

2. Uczniowie przychodzą do szkoły z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa.

3. Wchodzą do budynku szkolnego o wyznaczonej godzinie i przydzielonym wejściem!! Po dezynfekcji oraz pomiarze temperatury udają się z wychowawcą do swoich sal

4. Harmonogram godzin oraz wejść dla poszczególnych klas przedstawia poniższa tabela:

Godzina Klasa

Wejście

P - od portierni

B - od boiska

 

8.30

VIIa


VIa

P


B

 

9.15

VIIIa

 

VIb

P


B

 

10.00

IVa

 

IIIa

P


B

 

10.45

Ia

 

IIa

P


B

5. Wyjście będzie odbywało się w podobny sposób – tą samą drogą (przypisaną dla poszczególnej klasy) z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

6. Osoby chętne zapraszamy na Mszę świętą inaugurującą nowy Rok Szkolny z poświęceniem tornistrów, która odbędzie się 01.09.20 o godz. 16: 00 w kościele parafialnym św. T. Judy Apostoła.

7. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy placówki w nadchodzącym roku szkolnym zostaną umieszczone na stronie internetowej i na e-dzienniku w późniejszym terminie.