Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji - do pobrania

Osoby, które do tej pory nie przekazały dyrektorowi informacji o udziale dziecka w konsultacjach, mogą nadal zgłaszać chęć udziału swojego dziecka bezpośrednio do nauczyciela, aby zachować reżim sanitarny.

Proszę pamiętać o wypełnieniu obowiązkowego oświadczenia rodziców ucznia znajdującego się poniżej w przypadku uczestnictwa w konsultacjach.