Organizacja zajęć

Organizacja zajęć w szkole podstawowej od 25 maja 2020

Wniosek dla rodziców !!!

Wytyczne GIS, MEN, MZ