EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

W ramach współpracy związanej z Wewnątrzszkolnym System Doradztwa Zawodowego, pracownicy Zespołu Poradni psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej opracowali Padlet – „doradztwo zawodowe – niezbędnik dla uczniów szkół podstawowych”.

Pomoc kierujemy do doradców zawodowych, pedagogów, rodziców a przede wszystkim do uczniów.

Padlet dostępny jest pod linkiem: https://padlet.com/akornzppp/SzPodstawowa

Poprawiony (sobota, 06 lutego 2021 15:39)

 

Dokumenty

Dokumenty (programy, informatory):

- Przewodnik po szkołach branżowych

-Informator o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie 2019/2010

-Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2019/2020

-Przewodnik po technikachPoprawiony (niedziela, 03 lutego 2019 19:34)

 

Informacje i ogłoszenia

 


Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Doradca zawodowy, Koordynator WSDZ – Katarzyna Nowak

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr 10 w Częstochowie realizowane jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System  Doradztwa Zawodowego, opracowany przez Katarzynę Nowak, nauczyciela, któremu powierzono zadania szkolnego doradcy zawodowego od roku szkolnego 2017/2018, zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 2 .

WSDZ nakreśla zadania do wykonania przez nauczyciela – doradcę, wychowawców klas oraz nauczycieli przedmiotowców, a także zakres współpracy z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie z  harmonogramem działań WSDZ: na zajeciach doradztwa zawodowego,na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych, oraz poza szkołą poprzez udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczkach itp. W ramach realizacji WSDZ odbyło się wiele wycieczek w przedszkolu i szkole np., warsztat samochodowy, fabryka bombek, gabinet weterynarii, teatr, leśniczówka, Politechnika Częstochowska, piekarnia, gospodarstwo  i wiele innych. Nasi uczniowie poprzez bezpośredni kontakt z osobami wykonującymi dany zawód mogli go poznać lepiej np. malarz, żołnierz, policjant, konserwator zabytków, weterynarz, piekarz, dmuchacz bombek, stomatolog, groomer, mechanik samochodowy, kucharz, rolnik i wiele innych.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadań w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się w dokumentacji wewnętrznej szkoły .

Rekomendacje do pracy doradcy w roku szkolnym 2018/2019:

- kontynuować realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;

- zachęcać rodziców do korzystania z profesjonalnego określania predyspozycji zawodowych dziecka przez doradcę zawodowego (badania takie mogą odbywać się w szkole).


Dokumenty (programy, informatory):

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Działania podjęte w zakresie doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018


Poprawiony (czwartek, 02 sierpnia 2018 21:50)