EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Covid-19

Organizacja pracy od 18.01.2020

Organizacja zajęć w szkole od 18.01.2020

Procedura przychodzenia do szkoły uczniów klas I-III od 18.01.2020

Poprawiony (piątek, 15 stycznia 2021 17:44)

 

Procedura przychodzenia do placówki

PROCEDURA PRZYCHODZENIA DO PLACÓWKI I POBYTU UCZNIÓW PRZED ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI
Poszczególne klasy przychodzą do szkoły korzystając z dwóch różnych wejść w odstępach 10-cio minutowych zgodnie z następującym harmonogramem:
7:35 klasa VIIa i VIa
7:45 klasa VIIIa i VIb
7:55 klasa IVa i IIIa
8:05 klasa IIa i Ia

Numery boksów i wejścia do szkoły przydzielone dla poszczególnych klas zgodne z tabelą:

Godzina wejścia do szkoły


Wejście

P - od portierni

B - od boiska


Numer boksu


Klasa Ia


8:05


P


I


Klasa IIa


8:05


B

VKlasa IIIa


7:55


B


VI


Klasa IVa


7:55


P


IV


Klasa VIa


7:35


B


VI


Klasa VIb


7:45


B


V


Klasa VIIa


7:35


P


III

Klasa VIIIa

7:45

P

II

2. Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego o wyznaczonej godzinie i przydzielonym wejściem!! Po dezynfekcji oraz pomiarze temperatury kierują się do przydzielonego boksu, gdzie będzie oczekiwał na nich nauczyciel, z którym będą mieli pierwszą lekcję. Po sprawnym przebraniu się klasa przechodzi z nauczycielem do sali lekcyjnej, gdzie oczekuje na rozpoczęcie lekcji.

3. W boksach, do których są przydzielone dwie klasy, wydzielone są strony dla każdej z klas i należy ich przestrzegać.

4. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 6:50. Uczniowie korzystający z niej wchodzą do szkoły wejściem głównym od portierni.

5. Uczniowie przebywający na świetlicy są odbierani przez wychowawcę w godz. 7:55-8:00 i dołączają to reszty klasy.

6. Uczniowie, którzy spóźnią się na zajęcia będą oczekiwać przed szkołą w odstępach 1,5m zachowując reżim sanitarny do czasu, aż klasa przebywająca w boksie opuści go.

7. Rodzice przyprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły. Podprowadzają dziecko pod wyznaczone wejście w wyznaczonym czasie zachowując reżim sanitarny.

8. W czasie przerw śródlekcyjnych wszystkie sale są wietrzone a uczniowie przebywają na korytarzach zgodnie z następującym porządkiem, nie więcej niż dwie klasy na piętrze

PARTER –    KLASA VIIIa
I PIĘTRO –  KLASA IVa od strony schodów
KLASA VIa od strony okna
II PIETRO – KLASA VIb od strony okna
Klasa VII od strony schodów


Zaleca się uczniom stosowanie maseczek w czasie przerw.

Poprawiony (czwartek, 24 września 2020 17:54)

 

Harmonogram klasy 8

 

Organizacja konsultacji


Obowiązkowe oświadczenie rodziców ucznia!!! - do pobrania

 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta  Częstochowy - do pobrania

 

 

Procedury  postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w placówkach oświatowych  na terenie miasta Częstochowy - do pobrania


Poprawiony (czwartek, 24 września 2020 18:08)

 

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć w szkole podstawowej od 25 maja 2020

Wniosek dla rodziców !!!

Wytyczne GIS, MEN, MZ


Poprawiony (czwartek, 24 września 2020 17:56)

 

Informacje dla Częstochowy

Działania związane z koronawirusem - informacje dla Częstochowy

Koronawirus


Poprawiony (czwartek, 24 września 2020 18:06)