EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Pedagog

Poradnia w pandemii

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych służy pomocą
młodzieży i osobom dorosłym poprzez bezpłatne wsparcie telefoniczne dla
osób, które są w kryzysie psychicznym w związku z obecną sytuacją –
stanem pandemii.
Po poradę mogą zgłosić się osoby:
• przeżywające stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie
swoje i swoich bliskich,
• osoby objęte kwarantanną,
• personel medyczny.
Na stronie internetowej poradni psychologiczno – pedagogicznej znajdują się informacje:
• jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie,
• co robić z dzieckiem w domu – 100 pomysłów na zabawę,
• aktualne informacje na temat koronawirusa,
• dodatkowe materiały dla ósmoklasistów.
Udzielane są konsultacje telefoniczne i mailowe
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 - 533 300 966
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
• Centrum Informacji Zawodowej 533 377 180 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony (wtorek, 21 kwietnia 2020 17:00)

 

Przemoc w pandemii

W trakcie epidemii koronawirusa mamy do czynienia z nasilającą się falą przemocy domowej. Mimo

zagrożenia epidemicznego musimy pozostawać wrażliwi na krzywdę innych. Jeśli Twój dom nie jest
bezpieczny i obawiasz się, że ktoś może zrobić Ci krzywdę – zwróć się o pomoc. Przemoc jest
przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw
drugiego człowieka.
Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej,
nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego
wsparcia.
Przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i ekspertów, między innymi z Centrum Praw Kobiet i
Niebieskiej Linii został opracowany „ plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania
pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy doświadczają przemocy domowej.
OSOBISTY PLAN AWARYJNY
Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.
Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc.
Obserwuj zachowania osoby agresywnej
To ważne, żeby wiedzieć, jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się
niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci.
Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz częściej słyszysz groźby pod swoim adresem, jeśli
doświadczasz przemocy fizycznej, np. szarpania, popychania, bicia – są to sygnały, że przemoc się nasila
i narasta.
Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo
Powiedz dzieciom, gdzie mają szukać pomocy, np. że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiadki/da, naucz
je numeru alarmowego, porozmawiaj z nimi, że nie są one winne przemocy i kłótni, wspólnie ustalcie,
gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby coś się stało, upewnij się, że
znają adres zamieszkania, gdyby musiały wzywać służby.
Bezpieczne miejsce
Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie. Ważne, by nie znajdowały
się tam żadne niebezpieczne narzędzia. Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być
twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty. Skontaktuj się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i
zapytaj, jak mogą Ci pomóc.
Bądź przygotowana/y do ucieczki
Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak, żeby w każdej chwili móc ją zabrać.
Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
• ważne dokumenty, np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy,
• leki,
• telefon,
• pieniądze/karta płatnicza,
• ładowarka,
• numery ważnych telefonów,
• klucze do domu,
• obdukcje lekarskie ( jeśli masz)
• numery kont bankowych,
• bielizna na zmianę,
• szczoteczka do zębów,
• środki ochronne potrzebne w czasie pandemii – maseczki ochronne, rękawiczki, opakowanie
płynu do dezynfekcji ( jeśli posiadasz)
W sytuacji zagrożenia
Nie uciekaj od dzieci! One także są zagrożone. Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu
pokoju. Skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę. Postaraj się zawsze mieć przy sobie telefon z
naładowaną baterią. Wzywaj pomocy: 997 lub 112. w telefonie komórkowym numer alarmowy
zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji warto mieć
także pod ręką numery pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz nr telefonu do schroniska, gdzie
możesz uzyskać pomoc i wsparcie.
Jeśli wzywasz pomocy w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, zastanów się, czy zamiast
wołania o pomoc nie krzyczeć - PALI SIĘ ! – co może okazać się skuteczniejsze.
Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a boisz się o swoje życie i zdrowie, domagaj się, aby sprawca
przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać
pomoc. Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki
przemocy domowej.
Poznaj swoich sojuszników
Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w Twoim domu. Opracuj wspólnie z nimi
strategię postępowania na wypadek potrzebował/a pomocy. Pomocne może okazać się ustalenie słowa
awaryjnego – jeśli go użyjesz, będą wiedzieli, że pilnie potrzebujesz pomocy.
Spróbuj wypełnić poniższą listę osób, do których możesz zadzwonić po wsparcie:
• przyjaciel/przyjaciółka,
• osoba z rodziny,
• dzielnicowa/y,
• zaufany nauczyciel/ka ze szkoły dziecka,
• zaprzyjaźniony sąsiad/ka,
• kolega/koleżanka z pracy,
• lekarz/lekarka,
• prawnik/prawniczka
Jeżeli widzisz niepokojące krzyki lub płacz dziecka.
Jeżeli widzisz rodzica pod wpływem alkoholu.
NIE CZEKAJ! REAGUJ!
Przemoc dotyczy wielu osób i ma różne oblicza. Jeśli ktoś bliski:
• popycha cię,
• zabiera pieniądze,
• wyśmiewa,
• obrzuca obelgami,
• niszczy twoje rzeczy,
• grozi, że cię zabije,
• bije,
• szarpie,
• obwinia ciebie za swoje przemocowe zachowania,
• zmusza cię do robienia rzeczy, które są poniżające i nieprzyjemne
PRAWDOPODOBNIE DOZNAJESZ PRZEMOCY
Gdzie w Częstochowie szukać pomocy?
1. Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej – ul. POW 2 pokój nr 2 ( parter) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Telefony
alarmowe : 695 025 068; 502 985 101; 502 699 730.
2. Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej – ul. Rejtana 7 B, tel. 34 366 31 21; specjaliści
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34 372 42 02; pracownicy socjalni
pracujący z osobami doświadczającymi przemocy - 34 372 42 49; Zespół
Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34 372 42 10.
3. Policja – 997, 112.
4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ul. Nowowiejskiego 24
34 324 34 43.
5. Ośrodek Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym – ul. Sikorskiego 78/80
34 361 38 82.
6. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ETOH – Aleja Pokoju 12
730 87 66 00.
7. Niebieska Linia – 22 668 70 00; Częstochowski Telefon Niebieskiej Linii – 800 163 102.
8. bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111.
9. pomoc Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
Wspierajmy się w tych trudnych dla wszystkich czasach i nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się
wokół nas.
10.
Beata Ostaszewska – pedagog szkolny
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony (wtorek, 21 kwietnia 2020 17:01)

 

Normy i zasady

 

Normy i zasady współżycia codziennego

Każdy człowiek funkcjonuje w określonej społeczności i wchodząc w interakcje z innymi ludźmi
powinien pamiętać, że współżycie w grupie wymaga od niego przyjęcia pewnych wzorów zachowań i
postaw. Musi więc respektować panujące w grupie zasady współżycia społecznego. Przestrzeganie norm
i zasad sprawia, że kontakt międzyludzki w danej społeczności ma charakter poprawny i niekonfliktowy.
Zasady życia społecznego wyznaczają pewien ład społeczny, dzięki ich przestrzeganiu nie dochodzi do
sprzeczności interesów członków grupy, co z kolei pozwala ustrzec się przed nadmiernymi konfliktami.
Normy życia społecznego regulują stosunki wewnętrzne, spajają grupę, utrzymują odpowiedni porządek,
a także wyznaczają pozycję jednostki w grupie.
Nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego może doprowadzić do napięć, otwartych konfliktów, a
czasem może stać się przyczyną rozpadu grupy. Tym samym bez reguł współżycia nie byłoby możliwe
sprawne funkcjonowanie grupy. Konsekwencją naruszenia zasad współżycia społecznego może być
również wykluczenie społeczne bądź inne sankcje ze strony pozostałych członków grupy.
Norma społeczna – w znaczeniu potocznym to obowiązujący, właściwy sposób
zachowania i postępowania jednostki w grupie; wskazówka właściwego zachowania w
danej sytuacji; wzorzec cech danego zjawiska czy przedmiotu. Normy społeczne to również nakazy i
zakazy stosujące się do zachowania w konkretnej społeczności.
Normy możemy podzielić na :
• normy formalne – zasady sformułowane w postaci pisanych regulaminów lub przepisów,
• normy nieformalne – niepisane normy, obowiązujące w ramach danej grupy
lub społeczności,
• normy prawne – zasady zachowania się oparte na przepisach inaczej reguła postępowania
wynikająca z przepisów prawnych, np. prawa i obowiązki ucznia.
• normy obyczajowe – zbiór zasad, reguł postępowania, które obowiązują w danym środowisku.
Obyczaj jest mocno związany z systemem wartości uznawanym przez daną zbiorowość. Normy te
dotyczą każdej sfery funkcjonowania człowieka, poczynając od stroju, poprzez
zachowanie się przy stole czy w towarzystwie, sposobów witania się - dzień dobry, do widzenia,
cześć, - kończąc na obchodzeniu wybranego święta. Normy obyczajowe, to podstawy zasad
kulturalnego zachowania się – używanie słów: przepraszam, dziękuję, proszę.
• normy moralne ( etyczne) – zasady postępowania człowieka o charakterze absolutnym, co
oznacza, że w ich przypadku mówimy o bezwzględnym nakazie bądź zakazie. Opierają się na
różnicowaniu tego, co dobre i złe. Normy moralne odnoszą się do godności człowieka,
sprawiedliwości, zaufania, prywatności, regulują i łagodzą konflikty społeczne. Normy moralne to
prawdomówność, szacunek dla innych ludzi, odpowiednie zachowanie w szkole, na ulicy, w
miejscach publicznych..
• normy zwyczajowe – biorą swą podstawę z pewnego rodzaju nawyków
występujących w społeczeństwach lub grupach społecznych.
• normy religijne – regulują życie danej wspólnoty religijnej, nie muszą pokrywać się z innymi
normami. Każdy człowiek przystępując do określonej wspólnoty dobrowolnie zobowiązuje się do
przestrzegania tych zasad, nie są one narzucane osobom z zewnątrz.

 


Poprawiony (środa, 15 kwietnia 2020 13:45)

 

Trzymaj formę

W ramach programu „ Trzymaj formę”

Po przymusowym siedzeniu w domu, znikomej aktywności fizycznej, braku ruchu na świeżym
powietrzu i częstym podjadaniu czy też zajadaniu stresu jeszcze większego znaczenia nabiorą poniższe
informacje, by doprowadzić organizm do optymalnej formy fizycznej w momencie, w którym
już bez obawy będziemy mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu
życia. Niestety nieprawidłowe nawyki żywieniowe i coraz mniejsza aktywność fizyczna mają
niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy,
wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań. Mogą nam w tym pomóc propozycje
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę!.
Włączajmy się w program Trzymaj formę! I wspólnie z dziećmi aktywnie uczestniczmy w jego
realizacji. Uczmy swoje dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. Wspólnie rozwijajmy zdrowe
nawyki żywieniowe, zachęcajmy domowników do wspólnych zakupów, razem decydując
o sposobie żywienia. Razem podejmujmy aktywność fizyczną w czasie wolnym. Poszukujmy nowych
form zajęć ruchowych. Razem, w miarę naszych możliwości spróbujmy bosu, pilatesu, crossfitu, jazdy na
łyżwach czy wspinaczki. Dbajmy o zdrowy styl życia i sprawmy, aby wspólnie spędzony czas był dla
wszystkich dobrą zabawą!

Odżywianie

Zasady zdrowego żywienia – 10 przykazań zdrowotnych
1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta są kluczem do zdrowia.
Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów.
Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami
nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
3. Znaczną część Twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa.
Codziennie jedz również owoce.
4. Pełnoziarniste produkty zbożowe ( chleb razowy, pełnoziarnisty, grube kasze ) powinny być dla
Ciebie głównym źródłem energii.
5. Codziennie, co najmniej dwa razy dziennie, spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry,
sery.
6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju
rzepakowego i margaryn miękkich.
7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych: grochu, fasoli, soi;
ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli
9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów, głównie wody, - minimum 2 pitry dziennie.
10. Unikaj alkoholu – dorośli. Nie sięgaj po alkohol – młodzież.
Zasady zostały wypracowane przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze
Zdrowia.
Aktywność fizyczna pomaga spalić kalorie dostarczone z pożywieniem i stanowi nieodłączny atrybut
życia każdego z nas.
Odpowiednio dobrana, właściwa aktywność sprzyja rozwojowi organizmu i zachowaniu zdrowia.
Wysiłek fizyczny rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ
krążeniowo – oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną, korzystnie wpływa na dobre
samopoczucie. Niedostatek ruchu powoduje, że rosnący organizm nie osiąga pełni rozwoju, wzrasta
ryzyko nadwagi, otyłości oraz innych chorób i zaburzeń cywilizacyjnych. Sprawność fizyczna organizmu
jest naturalnym efektem podejmowanej aktywności, im jest ona większa, tym chętniej aktywnie
spędzamy czas. Przeciętna wydolność fizyczna jest tak mała, że wystarcza jedynie na
wykonanie codziennych czynności, powoduje szybkie zmęczenie i znużenie.
Nawet jakikolwiek ruch jest lepszy niż żaden. Dla poprawnej kondycji warto wykorzystywać każdą
codzienną okazję, np. spacer z psem, sprzątanie ogrodu, chodzenie po schodach zamiast jazdy windą,
taniec jako formę relaksu lub wyjście na basen. Warto robić to, co sprawia przyjemność, bo naszym

celem jest wprowadzenie dobrej i stałej zmiany stylu życia, która wpłynie na lepszą kondycję. Wybieraj
formy aktywności, które możesz realizować wspólnie z rodziną i które będą dostosowane do
pory roku oraz do możliwości Twoich najbliższych. Korzystaj z nowych alternatywnych
form ruchu, wybieraj te, które najchętniej realizujesz.
Rozpoczynać należy od nieznacznych obciążeń, a potem stopniowo je zwiększać w miarę poprawy
wydolności. Należy starać się być aktywnym fizycznie 30 – 60 minut dziennie.
Osoba o masie ciała 70 kg zużywa w czasie 1 minuty na:

siedzenie – 1,4 kcal
spacer - 3,5 kcal
prace domowe – 4,2 kcal
bieg – 10,5 kcal
wchodzenie na schody – 14,0 kcal

Osoba ta musi chodzić dla zrównoważenia zjedzonego:

jabłka – 14 minut
bułki - 34 minuty
ciastka – 100 minut

Podstawową zasadą zdrowej jakościowo diety jest różnorodność spożywanych produktów,
aby dostarczyć organizmowi energii i wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Ilość pożywienia
musi być dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania na energię, które zależy między innymi od
płci, wieku, trybu życia, aktywności fizycznej. Dla utrzymania prawidłowej masy ciała bardzo istotny jest
prawidłowy bilans między ilością spożytych a spalonych kalorii. Składnikami pokarmowymi
dostarczającymi energii są węglowodany, białka i tłuszcze.
Dobowe zapotrzebowanie w wartościach kalorycznych pokarmu powinny stanowić:

węglowodany – 55 – 75%
białka – 10 – 15%
tłuszcze – 15 – 30%

Dla osób dorosłych, prowadzących umiarkowanie aktywny tryb życia, zapotrzebowanie dobowe

wynosi:

dla kobiet – 2000 – 2200 kcal
dla mężczyzn – 2500 – 3000 kcal

Niezbędna do życia jest woda. Jest ona jednym z najważniejszych składników organizmu, stanowi około
60% masy ciała.
Według aktualnych zaleceń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności należy pic
około 2 litrów płynów dziennie. Najbardziej uniwersalną i odpowiednią dla wszystkich grup ludności do
spożycia jest woda mineralna i źródlana o niskim bądź średnim stopniu mineralizacji, przy czym woda
średnio zmineralizowana nie powinna być podawana dzieciom poniżej 1 roku życia .
Ile powinno się ważyć? - najprostszy sposób obliczania masy ciała:

kobiety - ( wzrost w cm – 100 ) - 10%
mężczyźni - ( wzrost w cm – 100 ) - 5%

Jak nie marnować żywności – jak przechowywać produkty w domu
Każdemu czasem się zdarza wyrzucić zepsutą żywność i są różne tego powody. Czasem
nie dostosujemy ilości zakupów do potrzeb domowników albo niewłaściwie obchodzimy się
z produktami w domu. Wyrzucając żywność, marnujemy nie tylko pieniądze, ale energię i środki
potrzebne do jej wyprodukowania. Pamiętajmy o tym, że wielu ludziom na świecie żywności brakuje. W
Polsce ponad 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie.
Żywność może dłużej pozostać świeża i dobra do spożycia, jeśli będzie odpowiednio transportowana,
przechowywana i wykorzystana. Właściwa dbałość o żywność pomaga ograniczyć ilość wyrzucanego
jedzenia oraz straty wartości odżywczej produktów lub dań.
Umiejętne gospodarowanie oraz właściwa organizacja stanowią podstawę tego, że nie będziemy
żywności marnować.
Rodzice powinni dawać przykład swoim dzieciom stosując poniższe zasady i ucząc je, jak właściwie
postępować z jedzeniem.
• Przygotuj listę zakupów przed wyjściem do sklepu.
• Rób zakupy będąc sytym – nigdy, gdy jesteś głodny.

• Zwracaj uwagę na jakość żywności podczas wybierania produktów.
• Kupuj żywność w miejscach, gdzie jest właściwie przechowywana.
• Utrzymuj porządek w szafkach i w lodówce.
• Planuj, przeliczaj i przyrządzaj z głową.
• Właściwie transportuj i przechowuj żywność.
• Czytaj etykiety na produktach żywnościowych – skład, data przydatności do spożycia,
występujące alergeny, wartość energetyczna, itp.
Więcej informacji o aktywności fizycznej, prawidłowym żywieniu czy znakowaniu produktów
na stronie www.trzymajforme.pl

Poprawiony (czwartek, 02 kwietnia 2020 21:17)

 

Zdrowie psychiczne

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie należy szczególną uwagę zwrócić na zdrowie psychiczne.
Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie psychiczne jest stanem, na które składają się trzy
czynniki:
• dobra kondycja zdrowotna;
• poczucie komfortu psychicznego;
• utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych.
W obecnym czasie zaburzone zostały dwa ostatnie czynniki.
Jak zadbać o zdrowie psychiczne?
Prawidłowe odżywianie – ma niemały wpływ zarówno na kondycję fizyczną, jak i psychiczną.
Codzienne dostarczanie odpowiednich ilości witamin i minerałów w postaci pożywienia jest znacznie
korzystniejsze niż ich przyjmowanie w formie syntetycznej ( suplementy diety ). Ogromne znaczenie ma
jednak nie tylko to, co jemy, ale również – w jaki sposób dostarczamy organizmowi potrzebnych
składników. Należy więc zwrócić uwagę na wielkość porcji posiłków, częstotliwość ich spożywania oraz
sposób, w jaki je przyjmujemy. Znaczenie ma również pośpiech podczas jedzenia, który może
oddziaływać na organizm stresująco. Racjonalne żywienie obejmuje również dbanie o odpowiednie
nawodnienie i rezygnację z używek, które z pewnością nie wspomagają utrzymania zdrowia
psychicznego na dłuższą metę. Ci, którzy sięgnęli już po e – papierosy niech z nich zrezygnują póki
jeszcze organizm się od nich nie uzależnił. Im dłużej osoba pali, tym trudniej jest jej zerwać z nałogiem.
Aby wspomóc układ nerwowy, warto sięgać po produkty zawierające w swoim składzie witaminy z
grupy B, np.: jajka, drób, ryby, orzechy, pestki dyni, rośliny strączkowe, szpinak.
Ważne jest również odpowiednie spożywanie kwasów tłuszczowych omega – 3 i omega – 6, których
źródłem są przede wszystkim ryby i oleje roślinne.
Odpowiednia długość snu – należy dbać o higienę snu. Znaczenie ma tu przede wszystkim jego
długość, która bezpośrednio rzutuje na jakość. Przyjmuje się, że odpowiednia długość snu to od 6 do 9
godzin. Brak lub niedostateczna ilość snu drastycznie obniżają szanse na prawidłowe zdrowie psychiczne,
gdyż znacząco osłabia koncentrację. Mogą być również powodem złego samopoczucia i łatwiejszego
wpadania w zły nastrój. Przed snem myjemy się, wietrzymy pokój, w miarę możliwości nie śpimy w tym
pomieszczeniu, w którym jest komputer, nie zostawiamy telefonu przy łóżku. Przed snem nie korzystamy
już z komputera, staramy się wyciszyć, pomyśleć o czymś przyjemnym, zastosować techniki
relaksacyjne, np.: rytmiczne, głębokie oddechy.
Aktywność fizyczna – w obecnych warunkach epidemii aktywność fizyczna wszystkich osób została
drastycznie ograniczona, szczególnie ta aktywność, którą możemy podejmować na świeżym powietrzu.
Jednakże w domu również możemy wykonywać ćwiczenia rozciągające, gimnastyczne.
Dużą ilość ćwiczeń możecie znaleźć w Internecie, jeżeli macie rodzeństwo i odpowiednie warunki
mieszkaniowe można zrobić zawody, tory przeszkód, ćwiczenia na czas, np.: skoki na skakance, ilość
przysiadów, podskoków, itp.
Aktywny umysł - uczcie się czegoś nowego, eksperymentujcie, szukajcie wrażeń. Aktywność
umysłowa oferuje korzyści dla zdrowia mózgu. Dowiedzcie się czegoś nowego, aby stworzyć nowe
połączenia neuronowe. Można się zacząć uczyć gry na jakimś dostępnym instrumencie, rysować, układać
wiersze – wybór należy do każdego z nas.
Medytacja – jest dobrym sposobem na zachowanie dobrego zdrowia psychicznego. Pozwala ćwiczyć
mózg, poprawić swoją uwagę, ale także zmniejsza niepokój i zwiększa zdolność do czerpania radości z
codziennych chwil. Medytacja może również zwiększyć tolerancję na niewygodę, co zmniejsza stres i
emocjonalne przytłoczenie.
Wygląd – na niektóre detale mamy wpływ, na inne raczej nie. Pozbądźcie się swoich kompleksów
jak najszybciej, a jeśli coś możecie zmienić i wiecie, że będzie to miało pozytywny wpływ na wasze
zdrowie psychiczne i fizyczne, postarajcie się to zrobić.
Idźcie po pomoc – jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, masz trudności, coś cię niepokoi napisz do
mnie, niekiedy nawet zwykła rozmowa, wyrzucenie z siebie emocji pozwoli wam uzyskać lepszy nastrój

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Śmiej się – szczęście idzie w parze ze śmiechem, a humor jest doskonałym środkiem redukującym
stres. Jeśli nic pozytywnego i radosnego nie dzieje się wokół ciebie możesz włączyć któryś

Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2020 18:48)