EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Przedszkole

Grupy przedszkolne

Przydział do grup

Informacja o przydziale do grupy przedszkolnej oraz informacja o

terminie zebrań rodziców zostanie przekazana drogą telefoniczną

lub mailową w przyszłym tygodniu.


Poprawiony ( środa, 18 sierpnia 2021 11:46 )

 

Dąb pamięci

Uroczyste sadzenie Dębu Pamięci

 

 

 

Poprawiony ( środa, 05 maja 2021 10:01 )

 

Przedszkole w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo!
Ze względu na organizację pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu 2021r. oraz przerwy w funkcjonowaniu placówki w terminie od 01.08 do 15.08. 2021r..Proszę o złożenie informacji dot. terminu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zamieszczonym poniżej załącznikiem.

Informacja o uczęszczaniu dziecka - do pobrania

Poprawiony ( środa, 05 maja 2021 09:57 )

 

Wiosna śpiewem malowana”

Wyniki ogólnopolskiego konkursu p.n. „Wiosna śpiewem malowana

 

Kategoria 3-4 latki:

1 miejsce – Helena Jabłońska – Przedszkole Samorządowe w Brzozówce

2 miejsce – Martyna Machura – Przedszkole „Bajkowa Ciuchcia” Jędrzejów.

3 miejsce – Lena Nowak – Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” Krosno.

 

Kategoria 5-6 latki:

1 miejsce – Anna Zgardzińska – Publiczne Przedszkole w Siedlcu

2 miejsce – Antonina Ozygała – Przedszkole Miejskie nr 7 Legionowo

3 miejsce – Hanna Powęska – Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach

Wyróżnienie – Julia Jas - Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie

Wyróżnienie – Karolina Rogalska – OP w Wydminach

 

Kategoria duety:

1 miejsce – Alicja Lamch i Zofia Lamch – Miejskie Przedszkole nr 20 w Częstochowie

2 miejsce – Wiktoria Olszewska i Sofiia Pustovalova – Przedszkole nr 117 „Fiołkowa Kraina” Wrocław

3 miejsce – Jan Bienia, Tomasz Glazar – Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” Krosno.

 

Gratulujemy :)

Poprawiony ( środa, 05 maja 2021 05:40 )

 

Zamknięcie przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszoną przez Rząd R.P. w dniu 25.03.2021r decyzją o zamknięciu żłobków i przedszkoli od dnia 27.03.2021r. do 11.04.2021r. placówka zostaje zamknięta dla dzieci i rodziców.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 poz.561 · ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r.

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W związku z rozwojem sytuacji proszę o systematyczne śledzenie komunikatów, które będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej.

Z poważaniem

M. Kowol

Poprawiony ( poniedziałek, 29 marca 2021 16:41 )

 

Rekrutacja 2021

Szanowni Państwo!


08.03.2021r od godz. 9.00 do 19.03.2021r. do godz. 15.00 to czas składania drogą elektroniczną lub w formie papierowej wniosków przez rodziców/ prawnych opiekunów o przyjęcie do Miejskiego Przedszkola Nr 22 im. M. Montessori w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

W załączniku do pobrania:

 

*Ogólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie r ok szkolny 2021/2022

 

*Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022


Poprawiony ( piątek, 05 marca 2021 12:12 )

 

Przedszkole Informacja dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori rozpoczyna rok szkolny 01.09.2020r.

1. Godziny otwarcia przedszkola:
- budynek przedszkola 5:30 – 19:00
- budynek szkoły 6:00 – 16:00
Dzieci z grup uczęszczających do budynku szkolnego, które będą przyprowadzane od 5:30 najpierw przychodzą do budynku przedszkolnego a o godz. 6: 00 przyprowadzane są przez nauczyciela do budynku szkolnego.
Dzieci, które będą w przedszkolu po godzinie 16: 00 zostaną przeprowadzone przez nauczyciela z budynku szkolnego do budynku przedszkolnego.

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
- Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji.
- Rodzice przyprowadzający dzieci do budynku przedszkola ( gr: MI, MII, MIII, MIV)oraz do przedszkola w budynku szkoły - gr M V, M VI- ( wejście do budynku szkoły od strony boiska) nie wchodzą do obu budynków , informują o przybyciu dzwonkiem i czekają na przyjście pracownika przedszkola zachowując reżim sanitarny zgodnie z bieżącymi wytycznymi. Pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodzica i mierzy mu temperaturę. Rodzic czeka na wynik pomiaru temperatury.
- Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 38° C), widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie).
- W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecko, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
- Jeżeli dziecko jest zdrowe pracownik prowadzi dziecko do szatni, następnie do łazienki, gdzie myje ręce i wprowadza je do sali zostawiając pod opieką nauczyciela.
- Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani innych przedmiotów oraz wynosić swoich prac

3. 01.09.2020r. rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola otrzymają do wypełnienia:
- Oświadczenie
- 4. 01.09.2020r. rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola przynoszą ze sobą zmienne obuwie oraz ubrania na przebranie w podpisanych workach, zwłaszcza dla dzieci 3-4 letnich.
Pozostałe informacje rodzice otrzymają bezpośrednio od wychowawcy.

5. W przypadku gdzie dzieci maja problemy ze zdrowiem (np. alergia, zmiany skóry) należy przynieść zaświadczenie, że dziecko może uczęszczać do przedszkola od właściwego specjalisty.

6. Proszę o zapoznanie się oraz bezwzględne przestrzeganie wytycznych zawartych w  plikach do pobrania:
- Procedura  funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii  COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS z 2 lipca 2020, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę placówki.
- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej Covid-19 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS z 2 lipca 2020, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę placówki

 


Poprawiony ( czwartek, 27 sierpnia 2020 07:59 )

 

Przedszkole

Karta informacyjna o dziecku - zgoda rodziców - do pobrania

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - do pobrania

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - do pobrania

 

Poprawiony ( poniedziałek, 18 maja 2020 08:36 )

 

Przedszkole

!!! Ważne !!!

Przedszkole na chwilę obecną pozostaje zamknięte.

O ponownym otwarciu poinformujemy z dwudniowym wyprzedzeniem.Poprawiony ( środa, 06 maja 2020 08:16 )

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3