EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” ma na celu podniesienie efektywności kształcenia początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć w klasach I – III oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 47 szkołach podstawowych w Częstochowie (41 szkołach ogólnodostępnych, 4 szkołach specjalnych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych).

Termin realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia: 2 kwietnia 2012 r.

Termin zakończenia: 30 sierpnia 2013 r.

 

Koszt  realizacji projektu:

Całkowity koszt projektu: blisko 3 000 000,00 PLN

 

Beneficjent:

Gmina Miasto Częstochowa

 

Cele szczegółowe projektu:

1.   Poprawa umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych;

2.   Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń w komunikacji społecznej;

3.   Wzrost dostępności do zajęć korekcyjnych;

4.   Poprawa rozwoju psychospołecznego uczniów niepełnosprawnych;

5.   Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1.     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

2.     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

3.     Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

4.     Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

5.     Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

6.     Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;

7.     Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;

8.     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;

9.     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie;

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie;

11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie;

12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego;

13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych sportowo;

14. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych czytelniczo;

15. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych tanecznie.