EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

projekt "Odkryj w sobie talent"

 

UWAGA!!
Od 11.03.2019
rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu
„Odkryj w sobie talent”
Harmonogram zajęć zamieszczony jest w tabeli.
Listy osób przypisanych do poszczególnych grup znajdują
się u nauczycieli prowadzących zajęcia.

 

Data Miejsce Godzina Rodzaj realizowanego wsparcia Grupa Prowadzący

11.03.2019

18.03.2019

25.03.2019

sala 10 7.15-8.00 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji
kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z języka
angielskiego
gr. I, 8 p. A. Horak

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

sala 10 7.15-8.00 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji
kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z języka
angielskiego
gr. II, 8 p. O. Kaczmarek-Szymańska

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

sala 11 7.15-8.00 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki gr. I, 8 p. M. Sypek

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

sala 7 11.45-12.30 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki gr. II, 8 p. B. Seweryn

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

sala 7 13.35-14.20 Warsztaty matematyczne prowadzone metodą eksperymentu gr. I, 8 p. B. Seweryn

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

sala 7 14.30-15.15 Warsztaty matematyczne prowadzone metodą eksperymentu gr. II, 8 p. B. Seweryn

12.03.2019

19.03.2019

26.03.2019

sala 10 7.15-8.00 Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki gr. I, 8 p. M. Sypek

Poprawiony (niedziela, 10 marca 2019 16:56)