EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Dla rodzicówKALENDARZ SZKOLNY

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2

ROK SZKOLNY 2018/2019

L.p. Wydarzenia- czynności Termin Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 04.09.2018
2.

I semestr

II semestr

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego

03.09.2018- 08.02.2019

25.02.2018- 21.06.2019

23.12.2018- 31.12.2018

11.02.2019- 24.02.2019

18.04.2019- 23.04.2019

21.06.2019 g 900

3.

Spotkanie z rodzicami

 

Konsultacje

Spotkanie z rodzicami

 

Konsultacje

Spotkanie z rodzicami

 

Konsultacje

Spotkanie z rodzicami

 

Spotkanie z rodzicami

 

12.09.2018 kl I-III godz. 16.30

kl IV-VIII godz. 17.30

07.11.2018 od godz. 16.30-18.00

19.12.2018 kl I-III godz. 16.30

kl. IV-VIII godz. 17.30

09.01.2019 od godz. 16.30-18.00

06.02.2019 kl I-III godz. 16.30

kl IV-VIII godz. 17.30

19.03.2019 od godz. 16.30-18.00

24.04.2019 kl I-III godz. 17.30

kl IV-VIII godz.16.30

15.05.2019 kl I-III godz. 16.30

kl IV-VIII godz. 17.30

I semestr

 

 

 

 

 

 

II semestr

4.

Termin powiadamiania uczniów i

rodziców o przewidywanych ocenach

niedostatecznych.

do 19.12.2018

do 06.05.2019

I semestr

II semestr

5.

Termin wystawiania ocen

śródrocznych i rocznych.

21.01.2019

30.05.2019

I semestr

II semestr

6.

Termin powiadomienia uczniów i

rodziców o wszystkich ocenach

klasyfikacyjnych.

23.01.2019

03.06.2019

I semestr

II semestr

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktycznych.

18.09.2018

02.11.2018

15-16-17.04.2019

02.05.2019

6 dni


 

 

DO POBRANIA:

 
Poprawiony (niedziela, 30 września 2018 07:56)