EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Katalog kryteriów rekrutacji do projektu (załącznik nr 1)

Formularz zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 2)

Rekomendacja wychowawcy (załącznik nr 3)

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznki nr 4)

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5)

Lista podstawowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (załącznik nr 6)

Lista rezerwowa uczniów/uczennic do udziału w Projekcie (załącznik nr 7)

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie (załącznik nr 8)

Poprawiony (piątek, 07 września 2012 16:44)