EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - wrzesień 2009 - grudzień 2011

Projekt współfinansowany przez UE

Od września 2009 roku nasza szkoła realizuje projekt finansowany z funduszu Unii Europejskiej - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia". Projekt realizowany jest przez 3 lata - kolejno w klasach pierwszych.

  

   Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

   W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną.

 

Główne założenia teorii inteligencji wielorakich

  • Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte

  • Tworzą one indywidualny profil inteligencji, charakterystyczny dla danej osoby

  • Profil inteligencji jest dynamiczny, zmienia się w czasie rozwoju

  • Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują

  • Każdą inteligencję można rozwijać w działaniu, właściwie organizując środowisko rozwoju człowieka

  • Wszystkie inteligencje są równoprawne

 

Termin i sposób realizacji projektu:

I ETAP - 1 września - 20 grudnia 2009 roku - klasa II - wychowawca p. Małgorzata Stępień.

 

20 grudnia 2009 - zajęcia pokazowe kl. II

 

II ETAP - 1 lutego - 20 czerwca 2010 roku - klasa I - wychowawca p. Monika Kacprzak

 

 Poprzedni

Następny 

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive

Tekst: Małgorzata Stępień

Fotografie: Tomasz Nogaj

Poprawiony (czwartek, 02 września 2010 22:25)