EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Motywacja

 

Motywacja jest mocno związana z obszarem zmian w naszym życiu, a zmiany są warunkiem lepszego funkcjonowania w środowisku. Brak motywacji do działania i brak wiedzy, jak ona działa, w jakich formach występuje i jak ją wzmacniać może być częstym powodem stresu i utraty wiary we własne
możliwości. Gwałtowny spadek motywacji może doprowadzić do lenistwa, a po czasie każda rzecz robi się niezwykle trudna. Zaczyna nam brakować wigoru. Energii i woli aktywnego życia.
Wyróżniamy trzy rodzaje motywacji:

Motywacja startowa – jeżeli mamy dobrze określony cel, oparty na prawdziwych wartościach, mocną świadomość korzyści związanych z osiągnięciem celu, plan obejmujący pierwszy krok, uruchamia się właśnie motywacja startowa – mocne, wewnętrzne odczucie, że chcemy się koniecznie za to zabrać. Ruszamy do boju i przez jakiś czas systematycznie realizujemy nasze zamierzenia. Czujemy wtedy motywację do działania. Kiedy pojawia się jakaś przeszkoda, towarzyszy jej wysoki poziom stresu negatywnego i w efekcie albo odpuszczamy na jakiś czas to, co robimy, albo częściej rezygnujemy z dalszych działań – jest to motywacja STOP. Prawdą jest, że motywacja towarzyszy nam stale, ale z zastrzeżeniem, że ma ona różny kierunek i natężenie. Zbyt wysoki poziom motywacji, przekraczający nasze możliwości działania, mocno nas ogranicza a niekiedy uniemożliwia wykonanie zadań i realizację celów.
Motywacja do działania – o ile stosunkowo łatwo wywołać motywację startową, i to udaje się bardzo wielu z nas, o tyle największym i najtrudniejszym wyzwaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu motywacji do działania. Ten typ motywacji związany jest z takimi cechami charakteru, jak: wytrwałość i
determinacja. Należy pamiętać, że motywacja utrzymuje się na optymalnym poziomie przez dłuższy czas, gdy realizujemy cele zgodne ze swoimi wartościami i pasjami.
Motywacja do zaprzestania działania – zbyt duża motywacja, zbyt silne pragnienie osiągnięcia czegoś może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego – może zniechęcić do działania.

Jak być wytrwałym i jakimi sposobami wzmocnić naszą wolę?
• Zapisywanie celu i planu działania bardzo dobrze wpływa na motywację. Potrzeba poprawnie
sformułowanego celu oraz rozłożenia działań na części najmniejszych, sensownych kroków.
Zaczynamy od pierwszego kroku, ustalamy szybki, możliwy termin wykonania i na nim skupiamy
swoją uwagę i energię. Po realizacji tego mniejszego celu planujemy kolejny krok, potem kolejny,
itd.
• Częste myślenie o konkretnych korzyściach związanych z realizacją celu – opisujemy je na
kartce. To szczególnie ważne ćwiczenie w momentach trudnych, gdy przeżywamy kryzys,
zmęczenie, spadek motywacji do działania.
• Prowadzenie dziennika postępów. Nic bardziej nie odbiera entuzjazmu i wiary w końcowy sukces
niż poczucie, że mimo wysiłków nie posuwamy się do przodu. Musimy więc na bieżąco
udowadniać sobie, że dostrzegamy i doceniamy efekty swojej pracy. To dla nas konkretny,
wizualny zapis zmian, czyli kolejnych sukcesów.
Strategia błyskawicznej automotywacji
Krok 1. - wybierz działanie, któremu chcesz się poświęcić – nie efekt -, np.: „ chcę jeść więcej warzyw”,
„ nie będę jeść słodyczy”
Krok 2. - zapisz, dlaczego chcesz podjąć działanie. Pisz szybko, impulsywnie wszystko, co
przychodzi ci do głowy. Pisz do wyczerpania tematu.
Krok 3. - określ, w jakim stopniu jesteś gotowy na zmianę. Określ to w skali 1 ( całkowita niegotowość) –
10 ( całkowita gotowość).
Krok 4. - Odpowiedz pisemnie, wyczerpująco” dlaczego nie wybrałem MNIEJSZEJ liczby?”.
Krok 5. - Wyobraź sobie, że nastąpiła w twoim życiu oczekiwana zmiana, że osiągnąłeś zamierzony cel.
Wypisz, jakie by były pozytywne skutki ( korzyści) tej zmiany.
Krok 6. - zadaj sobie 5 razy pytanie: „ Dlaczego skutki tej zmiany są dla mnie ważne ?” i 5
razy na nie odpowiedz.
Krok 7. - Jaki jest zatem twój pierwszy, najmniejszy krok na drodze do osiągnięcia celu? Co
i konkretnie kiedy zrobisz( określ dokładnie, najbliższy możliwy termin wykonania.)
Na podstawie a. Bubrowiecki „ Jak wyjść z dołka emocjonalnego”

 

Poprawiony (wtorek, 12 maja 2020 10:15)