EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Wiersz

 

Pamiętajmy, że dzieci uczą się tego, czego doświadczają
Gdy dziecko żyje wśród ciągłej krytyki – uczy się potępiać,
Gdy dziecko żyje z atmosferze surowości – staje się agresywne,
Gdy dziecko jest stale wyśmiewane – staje się nieśmiałe,
Gdy dziecko jest stale zawstydzane – ma nieustanne poczucie winy,
Gdy dziecko przebywa w atmosferze tolerancji – uczy się wytrwałości i cierpliwości,
Gdy dziecko dostaje zachęty – uczy się cenić swoją godność,
Gdy dziecko spotyka się z uczciwością – uczy się sprawiedliwości,
Gdy dziecko czuje się bezpieczne – uczy się darzyć zaufaniem,
Gdy dziecko spotyka się z aprobatą – uczy się znajdować wartości w świecie.
Dorothy Law Nolte

Poprawiony (środa, 06 maja 2020 08:22)