EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH
POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości
listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół
Podstawowych.
W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx


Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także
na stronach internetowych poszczególnych szkół.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół
Podstawowych zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r.
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.
Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj.
- wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: "Potwierdzam wolę
przyjęcia mojego dziecka ........... (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr
.... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"
lub
- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania
wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

Poprawiony (wtorek, 07 kwietnia 2020 20:24)