Znajdź w naszej witrynie
Projekty w realizacji

W naszej szkole jest realizowany projekt pn. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt rządowy "Radosna Szkoła"

Narodowy Program Rozwoju Sportu - Polski Sport 2024

Program szkolny REBA

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Statystyka
Użytkowników : 30
Artykułów : 595
Odsłon : 436427

stat4u

EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Konkurs Easter Bonnet

Mamy zaszczyt ogłosić zwycięzców oraz wyróżnionych międzyszkolnego konkursu Create your Easter bonnet - stwórz swój kapelusz wielkanocny. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczny udział i przepiękne prace! 

Klasy 1-3
1 miejsce Agata Woroch
2 miejsce Kinga Hrabia
3 miejsce Maria Stradomska

Wyróżnienie
Mikołaj Panek
Weronika Boral

Klasy 4-8
1 miejsce Paulina Perzyńska
2 miejsce Kinga Mermer
3 miejsce Jakub Jędruch

Wyróżnienie
Milena Koj
Adela Madejska

 

Konkurs historyczny

Sukces uczennicy kl. VII w powiatowym konkursie historycznym.


Uczennica kl. VII Wiktoria Bryniak zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Historyczno-Multimedialnym " Częstochowianie znani i nieznani". Serdecznie gratulujemy!

 

Obchody

W dniu 7 kwietnia br.(niedziela). reprezentanci Naszej szkoły wzięli udział w obchodach rocznicy zesłania na Sybir. Uroczystość miejska odbyła się na Skwerze „Zesłańców Sybiru” pod hasłem „Kwiecień Miesiącem Pamięci Zesłańcom Sybiru” upamiętniająca okres rozpoczęcia masowych zsyłek na Sybir.


 

Uwaga

Ważne!!!
Informuję, że ZSP2 nie przystępuje do akcji strajkowej.
Od poniedziałku (tj.08.04) zajęcia się odbywają.
Poniżej zamieszczam informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej
Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).