Znajdź w naszej witrynie
Projekty w realizacji

W naszej szkole jest realizowany projekt pn. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt rządowy "Radosna Szkoła"

Narodowy Program Rozwoju Sportu - Polski Sport 2024

Program szkolny REBA

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Statystyka
Użytkowników : 30
Artykułów : 610
Odsłon : 447488

stat4u

EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Obchody

W dniu 7 kwietnia br.(niedziela). reprezentanci Naszej szkoły wzięli udział w obchodach rocznicy zesłania na Sybir. Uroczystość miejska odbyła się na Skwerze „Zesłańców Sybiru” pod hasłem „Kwiecień Miesiącem Pamięci Zesłańcom Sybiru” upamiętniająca okres rozpoczęcia masowych zsyłek na Sybir.


 

Uwaga

Ważne!!!
Informuję, że ZSP2 nie przystępuje do akcji strajkowej.
Od poniedziałku (tj.08.04) zajęcia się odbywają.
Poniżej zamieszczam informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej
Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Wycieczka Energylandia

wycieczka szkolna w ramach programu

„ Moja ojczyzna – z kulturą za pan brat”

 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ

KOŃCZĄCĄ ROK SZKOLNY

2018/2019 !!!

 

Warunki uczestnictwa: wzorowe i bardzo dobre zachowanie, lub poprawa zachowania z pierwszego semestru potwierdzone ilością zdobytych punktów oraz pozytywną rekomendacją wychowawcy.

Termin wycieczki:

17.06.2019

Koszt: 130 zł

Program obejmuje:

 • transport, ubezpieczenie;

 • całodniowy pobyt na terenie Parku Rozrywki i korzystanie ze wszystkich atrakcji dostępnych dla określonych grup wiekowych, w tym z parku wodnego;

 • obiad na terenie parku;

 • w ramach biletu wstępu każdy uczestnik otrzymuje posiłek w postaci frytek i napoju .

Zapisy i wpłaty zaliczki w wysokości 50zł

u p. Moniki Kacprzak i p. Barbary Seweryn

od 01.04.2019

 

Ilość miejsc ograniczona !!!!

Zapraszamy !!!!!

 

Konkurs "Baranek"

Konkurs na

,, BARANKA WIELKANOCNEGO ''

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz przedszkolaków :)

A. Baranek ma być pracą przestrzenną.

B. Baranek może przybierać małe i duże rozmiary.

  C. Baranka można wykonać z dowolnych materiałów, np.: masy papierowej, plasteliny, modeliny, gliny. papieru, ciasta, tkanin, wytworów natury (siano, słoma, sznurków, włóczki, waty.

  D. Pracę można wykonać z jednego materiału lub kilku.

  E Baranek ma być wykonany samodzielnie.

  F. Do Baranka należy przykleić w widocznym miejscu metryczkę pracy zawierającą następujące dane: imię i nazwisko oraz klasę.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem oryginalność formy estetyka wykonania pomysłowość w wykorzystaniu materiałów

BARANKI ODDAJEMY DO 5 KWIETNIA ( PIĄTEK) DO PANI ASI