Znajdź w naszej witrynie
Projekty w realizacji

W naszej szkole jest realizowany projekt pn. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt rządowy "Radosna Szkoła"

Narodowy Program Rozwoju Sportu - Polski Sport 2024

Program szkolny REBA

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Statystyka
Użytkowników : 30
Artykułów : 737
Odsłon : 530389

stat4u

EnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishRussianSpanishHebrewLithuanianSlovakIrish

Nabór do projektu

UWAGA!!
Od 11.03.2019r.
Rusza ponowna rekrutacja do projektu "Odkryj w sobie talent"
Uczniowie mają możliwość zapisania się na zajęcia realizowane w ramach poszczególnych form wsparcia.

Dokumenty do pobrania:

- Katalog kryteriów rekrutacji uzupełniającej do projektu

- Wykaz forma wsparcie w projekcie

- Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy

- Rekomendacja wychowawcy

- Ankieta motywacyjna dla uczniów

- Oświadczenie uczestnika projektu odnośnie przetwarzania danych

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

- Lista podstawowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

- >Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

-Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie

- Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do projektu "Odkryj w sobie talent"

- Regulamin rekrutacji uzupełniającej oraz uczestnictwa w projekcie "Odkryj w sobie talent"

 

Rekrutacja do przedszkola

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Będzie się odbywała z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/Candidates/Add

 

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów: 11 marca 2019 r. o godz. 9:00 (do tego czasu nie było możliwości logowania się i rejestrowania). Zamknięcie systemu nastąpi 25 marca o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru - również w terminie do 25 marca, do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, może otrzymać w dowolnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, również w terminie od 11 marca do 25 marca.

 

Akcja zbieranie makulatury

Akcja zbieranie makulatury trwa

"Dzieci Częstochowy Orlętom Lwowskim"

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich oraz Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z terenu miasta Częstochowy do udziału w akcji charytatywnej "Dzieci Częstochowy Orlętom Lwowskim".

Celem akcji jest ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterskim obrońcom Lwowa z lat 1918-1919 - Orlętom Lwowskim.

Akcja polega na zbieraniu przez uczniów częstochowskich szkół makulatury, a środki uzyskane z zebranej makulatury będą przeznaczone na dofinansowanie budowy tablicy pamiątkowej, która zostanie zamontowana na Jasnej Górze.

Włączając się do akcji, na terenie placówki będzie odbywać się zbieranie makulatury w dniach 06.03.2019-17.05.2019

Uczniowie, którzy włączą się do akcji otrzymają punkty dodatnie z zachowanie przydzielone przez wychowawcę klasy.

 

projekt "Odkryj w sobie talent"

 

UWAGA!!
Od 11.03.2019
rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu
„Odkryj w sobie talent”
Harmonogram zajęć zamieszczony jest w tabeli.
Listy osób przypisanych do poszczególnych grup znajdują
się u nauczycieli prowadzących zajęcia.

 

Data Miejsce Godzina Rodzaj realizowanego wsparcia Grupa Prowadzący

11.03.2019

18.03.2019

25.03.2019

sala 10 7.15-8.00 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji
kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z języka
angielskiego
gr. I, 8 p. A. Horak

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

sala 10 7.15-8.00 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji
kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z języka
angielskiego
gr. II, 8 p. O. Kaczmarek-Szymańska

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

sala 11 7.15-8.00 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki gr. I, 8 p. M. Sypek

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

sala 7 11.45-12.30 Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki gr. II, 8 p. B. Seweryn

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

sala 7 13.35-14.20 Warsztaty matematyczne prowadzone metodą eksperymentu gr. I, 8 p. B. Seweryn

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

sala 7 14.30-15.15 Warsztaty matematyczne prowadzone metodą eksperymentu gr. II, 8 p. B. Seweryn

12.03.2019

19.03.2019

26.03.2019

sala 10 7.15-8.00 Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki gr. I, 8 p. M. Sypek