Historia szkoły w szczegółach (1919-1989)

     Przedstawiamy mało znaną historię naszej szkoły. Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj wiele ciekawych materiałów. Zachęcamy do przeglądania zawartości, która przedstawia fragmenty z życia szkoły od jej powstania (1919 rok) aż do końca lat 80-tych XX wieku.

     Wiele z prezentowanych tu materiałów jest efektem pracy uczniów, którzy zbierali stare zdjęcia i dokumenty, przeprowadzali wywiady z byłymi uczniami i uczennicami naszej szkoły a także przeglądali archiwa w Archiwum Państwowym w Częstochowie w poszukiwaniu dokumentów dotyczących najdawniejszej historii szkoły. Uczniowie ci byli skupieni w szkolnym Kole Historycznym pod kierunkiem p. Dariusza Gregorczyka - nauczyciela historii (1990 - 1992) i wicedyrektora szkoły (1991/1992).

     Doniosłe znaczenie ma praca badawcza p. dyr. Beaty Bzdon, która od roku szkolnego 2007/2008 przyczynia się do znacznego pogłębienia naszej wiedzy o dziejach "dziesiątki". Jej efekty to m.in. odnalezienie aktu nadania imienia szkole i dokumentów dotyczących początków historii naszej szkoły oraz dziejów oświaty szkolnej na Zawodziu.

      Swój skromny wkład w badanie dziejów szkoły ma również p. Tomasz Nogaj.

 

Galeria zdjęć z lat 1919-1945

Galeria zdjęć z lat 1946-1969

Galeria zdjęć z lat 1970-1989

Galeria zdjęć z lat 1990-2004

Lista nauczycieli 1919-2011

Lista absolwentów 1934-2009

Galeria dokumentów

Szkolna pieczęć

Wywiady z byłymi uczniami "dziesiątki"

Wspomnienia byłych uczniów i nauczycieli "dziesiątki"

Wywiad Szymona Sobola z p. Cezarym Kończym

Historia zapisana w dokumentach w archiwum miejskim

Poświęcenie budynku szkoły w 1926 roku

Dzieje oświaty szkolnej na Zawodziu

Maria Kostrzewska

Absolwenci 1968 i 1973

Najstarsze książki w bibliotece szkolnej

Szkoła w liczbach

Nazwa szkoły

Szkoła (1926-1970) w grafice 3D

 

 

© 2005-2012 by SP10 SSK