Maria Kostrzewska

 

    Pani Maria Kostrzewska pracę w naszej szkole rozpoczęła od września 1930 r. Od września 1937 r. jako podharcmistrzyni została mianowana hufcową III Hufca Harcerek w Częstochowie. Wybuch wojny spowodował przerwanie pracy z młodzieżą. Jednak już od listopada 1939 r. Została hufcową konspiracyjnego Hufca Harcerek w Częstochowie i całkowicie poświęciła się walce z okupantem. Jej dom przy ul. Miłej 18 stał się miejscem zebrań.

    Gestapo aresztowało ją podczas lekcji w szkole 23 października 1941  r. Zabrano wówczas jeszcze kilku innych nauczycieli: pana Rychlewskiego, Wieczorkowskiego, Pikułę, Zawadzińskiego. Pół roku przesiedziała w więzieniu na Zawodziu. 9 kwietnia 1942 r. wraz z transportem 300 Polek trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Otrzymała nr 10343. Tu działała w tajnej drużynie starszych harcerek „Mury”. Od sierpnia 1943 r. do końca wojny przebywała w obozie w Gentin koło Magdeburga. Pracowała tam w ukrytej niemieckiej fabryce amunicji sabotując prace, powodując awarie urządzeń. W kwietniu 1945 r. Niemcy wyprowadzili więźniów obozu na drogę do Brandenburga gdzie tbyły komory gazowe. Zawrócono jednak z drogi, bo do Magdeburga zbliżali się Rosjanie. Wyzwolenie zastało ją w obozie. Pieszo w ciągu 2 tygodni wróciła do Częstochowy. Rodzinne mury ujrzała 22 mają 1945 r.

     We wrześniu 1945 r. ponownie rozpoczęła pracę w Szkole nr 10 i pracowała w niej aż do przejścia na emeryturę w 1971 r. Zmarła 6 stycznia 1990 r. Została pochowana na cmentarzu „Kule”.

 

Maria Kostrzewska P. M. Kostrzewska i klasa dziewcząt przed budynkiem szkoły.
List  p. Marii Kostrzewskiej z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück z czerwca 1942 roku List p. Marii Kostrzewskiej z Niemiec z dnia 16.12.1944 roku.
"Pasiak" obozowy p. Marii Kostrzewskiej, w którym wróciła z Niemiec do Częstochowy

Numer obozowy p. Marii Kostrzewskiej z ostatniego obozu w Gentin koło Magdeburga

Nauczycielka i harcerka pani Maria Kostrzewska przed swoim domem wraz ze wspólokatorką p. Lewanowicz.

Lata 60-te XX wieku.

P. M. Kostrzewska z klasą - rok szkolny 1958/59

Od lewej: żona kierownika szkoły pani Pytlowa, pan Marian Pytel (siwy włos), synowie pp. Pytlów. Między mężczyznami pani Maria Kostrzewska. Rok 1954 - wycieczka do Ojcowa.

Lata 50-te? Kierownik p. Marian Pytel i jego żona oraz p. Maria Kostrzewska, p. Wołkówna (nauczycielka), p. Lewanowicz (koleżanka p. Kostrzewskiej i współlokatorka)

    

    

        Opracowanie: Beata Bzdon, Tomasz Nogaj (na podstawie wspomnień p. Marii Kostrzewskiej oraz http://tajchert.w.interia.pl/mury.htm )

      "Pasiak" obozowy p. Marii Kostrzewskiej podarowany szkole przez pp. Mirosława Troszczyńskiego i Marka Muskalskiego