ABSOLWENCI

Lata 1994-2002

 

Rok szkolny 1993/1994

Rys 1: 001.JPG [50993 bajtów]

kl.VIIIa

Rys 2: 002.JPG [48580 bajtów]

kl.VIIIb

 

Rok szkolny 1994/1995

Rys 3: 003.JPG [54030 bajtów]

kl.VIIIa

Rys 4: 004.JPG [53503 bajtów]

kl.VIIIb

 

Rok szkolny 1995/1996

Rys 5: 005.JPG [57708 bajtów]

kl.VIIIa

Rys 6: 006.JPG [58104 bajtów]

kl.VIIIb

(Ze wzglêdu na brak zdjêĉ z klasy ósmej  prezentujemy zdjêcia uczniów zrobione w klasie siódmej)

 

Rok szkolny 1996/1997

Rys 7: 007.JPG [60517 bajtów]

kl.VIIIa

Rys 8: 008.JPG [60850 bajtów]

kl.VIIIb

 

Rok szkolny 1997/1998

Rys 9: 009.JPG [52525 bajtów]

kl.VIIIa

Rys 10: 010.JPG [57824 bajtów]

kl.VIIIb

Rys 11: 011.JPG [48932 bajtów]

kl.VIIIc

 

Rok szkolny 1998/1999

Rys 12: 012.JPG [54492 bajtów]

kl.VIIIa

Rys 13: 013.JPG [57573 bajtów]

kl.VIIIb

Rys 14: 014.JPG [55315 bajtów]

kl.VIIIc

 

Rok szkolny 1999/2000

Rys 15: 015.JPG [58096 bajtów]

kl.VIIIa

Rys 16: 016.JPG [55498 bajtów]

kl.VIIIb

Rys 16: 016a.jpg [55498 bajtów]

kl.VIa

 

 

Rok szkolny 2001/2002

Rys 17: 017.JPG [57759 bajtów]

kl.VIa

Rys 18: 018.JPG [56779 bajtów]

kl.VIb

 

Fotografie: Kronika szkolna oraz udostêpnione przez p. Halinê Kowalczyk oraz absolwentów


© 2011 by SP10