"Zielone Szko³y"

(1995-2002)

 

Rys 1: zs 001.JPG [37834 bajtów] Rys 2: zs 002.JPG [52257 bajtów] Rys 3: zs 003.JPG [41043 bajtów] Rys 4: zs 004.JPG [54032 bajtów]

Wis³a Malinka - 1995

kl. III c - wych. p. Iwona Cha³aszczyk

Rys 5: zs 005.JPG [51002 bajtów] Rys 6: zs 006.JPG [59171 bajtów]

Wis³a Malinka - wrzesieñ 1995 - kl. III a.

Nauczyciele: p. Ma³gorzata Stêpieñ (wychowawca), p. Lidia Pigulska

Rys 7: zs 007.JPG [36807 bajtów] Rys 8: zs 008.JPG [34805 bajtów] Rys 9: zs 009.JPG [42495 bajtów] Rys 10: zs 010.JPG [45881 bajtów]

Góry Sto³owe - 19-28 maj 1997. Wychowawca - p. Iwona Cha³aszczyk.

 Rys 11: zs 011.JPG [55211 bajtów]  Rys 12: zs 012.JPG [50258 bajtów]  Rys 13: zs 013.JPG [27812 bajtów]  Rys 14: zs 014.JPG [56981 bajtów]
Bia³ka Tatrzañska - 16-23 maj 1998 - klasy: IV a, IV b.

Wychowawcy: p. Beata Bzdon, p. Janina Maœlanka, p. Iwona Kêpa.

 Rys 15: zs 015.JPG [30162 bajtów]  Rys 16: zs 016.JPG [42163 bajtów]
Krynica - 26.05-5.06.2000. Wychowawcy: p. Ma³gorzata Sypek, p. Katarzyna Sell.
Rys 17: zs 017.JPG [52435 bajtów] Rys 18: zs 018.JPG [38720 bajtów] Rys 19: zs 019.JPG [39310 bajtów]
Niedzica - 2001. Wych. p. Beata Bzdon. Nad morzem - 19-25.05.2002.

Wych. p. Renata Jamrozik, p. Anna Kwec.

 

Szczawnica - maj/czerwiec 1996

 


© 2005 by SP10