Wycieczka SKKT w Bieszczady

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne pod opieką p. Doroty Związek wyjechało w lipcu 2005 do Wietliny w Bieszczady.

 

Za szczególną aktywność w upowszechnianiu turystyki i krajoznastwa wśród dzieci i młodzieży w 2004 roku szkolne koło krajoznawczo-turystyczne przy naszej szkole oraz jego opiekun - p. Dorota Związek otrzymali od władz miasta dyplomy uznania.

 

Dyplom dla Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy SP 10

 

Dyplom dla opiekuna SKKT przy SP 10

 

Poprzedni

Następny

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive

 


© 2006 by SP10